AKTUÁLNĚ 

12.6.2023

Provoz ordinace je v současné době přerušen z důvodů mateřské dovolené. Ve stejných prostorách probíhá praxe Mgr.Petry Haviárové zaměřená na rehabilitaci dětí  (v případě volné kapacity i dospělých).

1.11.2021

Ordinace již v běžném provozu s dodržením aktuálně platných hygienicko - epidemiologických opatření. Provoz je nyní limitován menší kapacitou s ohledem na mojí rodičovskou dovolenou (přednostně pro stavající, zejména neurologické a dětské pacienty)

Děkuji za pochopení

18.5.2020

Od tohoto týdne pomalu spouštíme provoz ordinace za zvýšených hygienicko - epidemiologických opatření (fyzioterapeut v ochranných pomůckách, pacient - čistá rouška (s vyjímkou malých dětí), desinfekce rukou při příchodu do ordinace, podpis prohlášení o nerizikovosti Covid, 20min desinfekční a větrací pauzy mezi pacienty, menší množství pacientů za den). Na terapie choďte prosím v přesně stanovený čas jen s nutným doprovodem, pro který platí stejné podmínky jako pro pacienta. Díky těmto opatřením dochází zatím k provozním změnám (zkrácení terapie na 40 min/20 min desinfekce), střídání s kolegyní Mgr. Petrou Haviarovou v rámci celých dní. Mé ordinační časy jsou momentálně středa odpoledne, čtvrtek, pátek dopoledne. 

Z důvodů větší spotřeby materiálů (desinfekce, ochranné pomůcky, jednorázové spotřební materiály) a omezení provozu co se týče množství pacientů (pro lepší hygienické podmínky) dochází ke zvýšení ceny terapie (viz aktuální ceník). Budu nyní postupně obvolávat pacienty, kteří v uplynulých dvou měsících přišli o svůj termín /termíny. Přednost mají akutní pacienti (z původně objednaných), následovat budou jednorázové termíny pro všechny ostatní neakutní zrušené. Takto nastavené podmínky jsou pouze dočasné. Pokud se bude situace s ohledem na virus dále vyvíjet dobře, budeme se postupně vracet k původnímu stylu provozu a cca od července snad již budeme moct dávat i více dopředu plánované termíny.

Těším se na Vás zase v ordinaci

Mgr. Martina Vrbová, Ph.D.

 

25.3.2020

Bohužel vše nasvědčuje, že klasický provoz ordinace bude znemožnen po delší dobu. Neobvyklá situace vyžaduje neobvyklá řešení - pro tuto chvíli nabízím tedy alespoň možnost telefonických a videokonzultací. Pokud máte zájem o tuto variantu, kontaktujte mě jako obvykle mailem nebo na telefonním čísle a dohodneme podrobnosti. Služba je zpoplatněna (viz.ceník)

 

16.3.2020

Vzhledem k současné situaci je do odvolání pozastaven provoz ordinace. Při nedostatku ochranných a desinfekčních prostředků (ale obávám se, že ani s nimi) nejsme v našem typu provozu (dlouhodobý přímý kontakt s pacientem, množství pacientů) schopni zabránit šíření nákazy. V tuto chvíli je dobré udělat maximum, aby se nákaza co nejvíce zpomalila. Buďte zodpovědní k sobě i ostatním, ať se zas brzo ve zdraví sejdeme.

Budu se na Vás těšit,

Mgr. Martina Vrbová, Ph.D.

Dodatek – odkaz na  provozní doporučení  Unie fyzioterapeutů ČR:

https://www.unify-cr.cz/doporuceni-vykonneho-vyboru-unify-cr-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-oboru-fyzioterapie-v-souvislosti-se-sirenim-covid-19-k-16.-3.-2020?sid=e81f50dbf022b904ce3dbcf797889324


 

 

RehaM

RehaM je nestátní zdravotnické zařízení působící v oblasti fyzioterapie a regenerace. Nabízí poradenství a odbornou pomoc zaměřenou na:

  • prevenci a terapii vertebrogenních poruch a dalších potíží v oblasti pohybového aparátu
  • konzultace, poradenství v oblasti motorického vývoje a pohybová stimulace v ranném dětském věku
  • vadné držení těla u dětí, skoliózy a jiné vývojové poruchy pohybového aparátu
  • poskytování ambulantní RHB péče u některých neurologických diagnóz
  • primární a sekundární otoky, poruchy lymfatického oběhu
  • kompenzaci jednostranné pracovní a sportovní zátěže
  • některé druhy inkontinence
  • funkční ženskou sterilitu
  • a další

Služby jsou určeny dětem i dospělým, sportovcům i nesportovcům, více i méně pracujícím, ale hlavně těm, kteří mají zájem řešit skutečnou příčinu svých potíží a nebrání se aktivnímu přístupu z vlastní strany :-)

! NZZ RehaM nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Služby hradíte v plné výši. Ceny služeb najdete v sekci "ceník"

Aktuálně: Jsem si vědoma toho, že čekací doby na objednání jsou dlouhé (i několik měsíců). Prosím Vás o pochopení, když Vás odmítám nebo nabízím vzdálený termín. Nechci, aby kvalita služeb byla poznamenaná kvantitou. Od nového roku (2016) plánuji každý týden nechat několik hodin jen pro pacienty s akutní bolestí, i tato kapacita je však omezená.

Dále prosím o zodpovědnost z Vaší strany co se týče domluvených termínů. Snažte se mně  informovat co nejdříve (nejlépe nejpozději 24 hod před sjednaným termínem, pokud víte, že nemůžete dorazit). Umožníte tím využít termín někomu jinému, je-li to s větším předstihem a o termín stojíte, ráda se pokusím zařídit výměnu termínů, abyste o sjednanou terapii nepřišli úplně.
Kontakt

Mgr. Martina Vrbová

Provoz v současné době přerušen - viz aktuality

registrovaná fyzioterapeutka

samostatný přístavek hotelu Centrál
Masarykova 300/1
Klatovy
33901


+420724313453
(pokud pracuji, telefony nezvedám, ale volám zpátky během dne)