Mgr. Martina Vrbová, Ph.D.

                                                            

                                                             registrovaná fyzioterapeutka

                                                                      * 1984 v Klatovech

 

Vzdělání:

2010 – 2016:  doktorské studium oboru Kinatropologie FTVS UK Praha, státní doktorská zkouška: listopad 2013, disertační práce na téma: Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na aktivitu pod ním ležícího svalu, obhájená  březen 2016

2007 – 2009: magisterské studium oboru Fyzioterapie studijního programu Rehabilitace na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška: květen 2009

2003 - 2007: bakalářské studium oboru Fyzioterapie studijního programu Rehabilitace na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v Praze, státní závěrečná zkouška: květen 2007

1996 – 2003: studium na gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech, maturitní zkouška 27.5.2003

Kurzy a odborné semináře:

Kurzy:

 • 18.2.2004: „Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví“ (školitel: Doc. Blanka Hošková, FTVS UK, Praha)
 • 28.9.2008: „Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové“ (školitel: PhDr. Jarmila Novotná, rehabilitační centrum TITAN, Pardubice)
 • 24.-25.10.2009: „Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy II. – vliv horních končetin“ (školitelé: Mgr. Iveta Pallová, Ph.D., MUDr. Alexej Pedan, Centrum komplexní péče Dobřichovice)
 • 20.-23.5.2010: „Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence“ (školitelé: PhDr. Petra Bendová, Ph.D., PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD., Fyzio P, Klatovy)
 • 3.9.2010: „O rukách“ (školitel: Bc. Clara-Marie Helena Lewitová, Centrum komplexní péče Dobřichovice)
 • únor 2011, Duben 2011, červen 2011: "Manuální lymfodrenáž" (část A, B, C; školitel: Mgr. Helena Toušková, Studio Letná)
 • říjen 2013: "Aktivní noha z pohledu principů Spiraldynamik®" (školitel: Lenka Kazmarová, FyzioP Klatovy)
 • duben 2014: "Spirální stabilizace páteře" (SM-systém dle MUDr. Smíška, základní cviky, hlavní principy metody), část A, B (školitel: MUDr. Zuzana Smíšková, Kyšice)
 • květen 2014: "Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách. (LTV na neurofyziologickém podkladě)" (školitel: PaedDr. Pavel Švejcar, Odolov)
 • 2015 (duben, červen, září, listopad): "Spiraldynamik® - Basic Med -Trup" * , "Spiraldynamik® - Basic Med - Dolní končetina" *, "Spiraldynamik® - Basic Med - Horní končetina" *, "Spiraldynamik® - Basic Med - Archaické pohybové vzory"  (školitel: Lenka Kazmarová, Praha)
 • květen 2015: "Propriofoot® Concept" (školitelé: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., Bc. Eva Baranová, Dis., Čelákovice) *
 • červen 2015: "Jóga a Qi kung ve fyzioterapii" (školitel: PaedDr. Pavel Švejcar, Praha) *
 • červen 2015: " Aktivní segmentální centrace u posttraumatických a pooperačních stavů končetin" (školitel: PaedDr. Pavel Švejcar, Praha) *
 • červenec 2015: " Terapie idiopatické skoliózy metodou ASC" (LTV na neurofyziologickém podkladě), (školitel: PaedDr. Pavel Švejcar, Skryje) *
 • červen, září 2015: "Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě" (školitel: Jarmila Čápová, Jimramov) *

  kurzy označené * byly absolvovány za finanční podpory Evropského sociálního fondu, prostřednictvím projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstananců" vrámci operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost"

 • 11.10. 2015: "Vztah mezi dechovými pohyby a posturou" (školitel: PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D., Centrum komplexní péče Dobřichovice)
 • říjen, listopad 2015, leden, únor, květen 2016: " Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz" (část A, B, C, D, E) (kurz vycházející z reflexní lokomoce dle Vojty, tzv. Vojtovy metody, školitelé: Hana Nováková, Tamara Bártíková, Centrum rehabilitace RHT Praha)
 • září 2016: Spiraldynamic® - Strečink a 3D excentrika od hlavy až k patě (Lektor: Dr. Christian Larsen)
 • červen 2017: Spiraldynamic® Skolióza (Lektor: Karin Rosman Rienf, Praha)
 • červen, září, říjen, listopad 2017: Terapeutický koncept Bazální posturální programy (BPP) (školitel: jarmila Čápová, Jimramov)
 • srpen, listopad, prosinec 2017: Kurz synergické reflexní terapie (lekatorka: Renata Vodičková, DiS.)
 • červen, říjen 2018: Bazální posturální programy (BPP) v terapii dětí (školitel: jarmila Čápová, Jimramov)
 • leden, únor 2020: Mobilizace žeber (práce v kontextu řetězců funkčních poruch) (školitel: PaedDr. Pavel Švejcar)

Odborné semináře a Konference:

 • 23.1.2007: „Vybrané aspekty Brüggerova terapeutického konceptu“ (přednášející: PhDr. Jan Šindelář)
 • 29.11.2007: „Kineziologie…aneb když se řekne pohyb“ (přednášející: Prof. MUDr. Ivan Dylevský, Doc. PaedDr.. Pavel Kolář, Doc. MUDr. František Véle a další; garant: Česká kineziologická společnost)
 • 27.3.2012: "Scientia Movens" (mezinárodní studenstká vědecká konference, aktivní účast)
 • 21.11.2014: "5. Střešovický podzim - Moderní trendy v diagnostice a léčbě bolestí páteře" (odborná konference, Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice)

Pracovní zkušenosti a odborná praxe:

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut od r. 2010, registrační číslo 024-0136-8376

 Pracovní zkušennosti:

červen - srpen 2009:  plný pracovní úvazek na RHB ambulaci Palas Athena, Praha 4 (soukromá rehabilitační ambulace)

září 2009 - listopad 2011: plný pracovní úvazek na RHB ambulaci Rehaland s.r.o., Praha 1, (soukromá rehabilitační ambulace)

leden, únor 2011: částečný pracovní úvazek na RHB klinice fyzioP, Klatovy, (soukromá rehabilitační ambulace)

duben 2011-2013:  částečný  pracovní  úvazek v NZZ Porta Salutis Helena Rajchlová Nepomuk, (soukromá rehabilitační ambulace)

červen 2014 - červen 2015: částečný  pracovní  úvazek v Reha-Praktik s.r.o. Nýrsko, (soukromá rehabilitační ambulace)

NZZ RehaM (soukromá rehabilitační ambulance): červen 2011 - květen 2015 částečný, červen 2015 -- plný pracovní úvazek

V průběhu VŠ studia jsem absolvovala tyto souvislé praxe:

 • Červenec 2004 – souvislá praxe (160 hod) v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech
 • Červenec/srpen 2005 – souvislá praxe na (160 hod) Rehabilitační klinice Malvazinky, Praha 5
 • Duben 2006 - souvislá praxe (160 hod) na Rehabilitační klinice Malvazinky,  Praha 5
 • Únor 2007 – souvislá odborná praxe (80hod) na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 2
 • Červen 2008- souvislá odborná praxe (83 hod) na soukromé rehabilitační klinice MUDr. Eugena Raševa, Schweinfurt, Německo
 • Srpen 2008 – souvislá praxe (80hod) na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 2

Dále jsem v průběhu denního studia měla možnost praxe na těchto pracovištích: Ústřední vojenská nemocnice, Praha- Střešovice; Rehabilitační klinika Monáda, Praha; Centrum Paraple, Praha; Nemocnice Kladno, Ortopedické oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 2

 Během těchto praxí jsem měla možnost se setkat a pracovat se širokou škálou diagnóz, velkým přínosem byla příležitost sledovat práci Prof. MUDr. Karla Lewita na Rehabilitační klinice Malvazinky a práci Mudr. Eugena Raševa (posturální terapie, škola zad, Posturomed, Propriomed) během praxe ve Schweinfurtu v Německu.

Mými učiteli byli: Mgr. Jiřina Holubářová (metoda Proprioceptivní neuromuskulární facilitace  a aplikované techniky PNF, mobilizace periferních kloubů a páteře),  Doc. František Véle (neurofyziologie, kineziologie, prevence a terapie vertebrogenních poruch), Doc. Pavel Kolář (vývojová kineziologie) a Doc.Dagmar Pavlů (Brügger koncept-základní kurz), Bc. Helena Hermachová/Lewitová, DrPh. Jitka Čemusová, PhDr. Michaela Prokešová, PhDr. Tereza Nováková, MUDr. David Pánek, Doc. MUDr. Miroslav Tichý, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová a další.

V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku rehabilitace po operačním řešení radikulárních syndromů v bederní oblasti

Diplomová práce byla zaměřena na téma „Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na svalovou aktivitu pod ním ležícího svalu“ (klinická studie)

 Zahraniční pobyty:

14.4. - 25.4.2008  - účast na mezinárodním odborném semináři na téma „Active Rehabilitation of Elderly in Multidisciplionary Work“ na Univerzitě aplikovaných věd v Lahti (Finsko)

Červen 2008- souvislá odborná praxe na soukromé rehabilitační klinice MUDr.Eugena Raševa, Schweinfurt, Německo

Publikace: 

VRBOVÁ, M., PAVLŮ, D., PÁNEK, D.: Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na svalovou aktivitu pod ním ležícího svalu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, 2011

VRBOVÁ, M.: EMG analýza vlivu tapingu aplikovaného v průběhu svalových vláken pod ním ležícího svalu na jeho počáteční aktivitu a  nástup svalové únavy. Praha: Univerzita karlova, Fakulta tělesné výchovy a  sportu,  sborník příspěvnů z mezinárodní studenstké vědecké konference, 2012, s. 166 – 172, ISBN 978-80-86317-92-2.

VRBOVÁ, M., PAVLŮ, D.: Vzdálené posturální vlivy působící na m. biceps brachii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, 2013

VRBOVÁ, M., PAVLŮ, D.: The Effect of Taping Applied in the Direction of Underlying Muscle Fibres on the Activity of this Muscle, PARIPEX-Indian Journal of Research, 2015, no. 10, p. 34-37, ISSN 2250-1991.

 

 


Kontakt

Mgr. Martina Vrbová

Provoz v současné době přerušen - viz aktuality

registrovaná fyzioterapeutka

samostatný přístavek hotelu Centrál
Masarykova 300/1
Klatovy
33901


+420724313453
(pokud pracuji, telefony nezvedám, ale volám zpátky během dne)