Individuální terapie

je zaměřena na diagnostiku pohybového aparátu, prevenci možného přetížení, popřípadě léčbu již vyjádřených potíží.

Metody a přístupy používané v individuální terapii jsou:

 • kineziologický rozbor (diagnostika pohybového aparátu)
 • fyzikální terapie - termoterapie (léčba teplem): horká role dle A. Brüggera, minerální nosiče tepla
 • léčba reflexních změn: techniky měkkých tkání, terapie spoušťových bodů dle Travell a Simons, masáž reflexní a vazivová, postizometrická relaxace a další
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě  - senzomotorika (cvičení na labilních plochách, gymnastických míčích, overballech apod.), posturální terapie dle Raševa, Koncept PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata - posílení, uvolnění a stabilizace pomocí cvičení v diagonále), základy reflexní lokomoce dle Vojty;  metoda R. McKenzie
 • Brügger koncept
 • AEK (agisticko-extentrické kontrakce) s využitím pružných tahů (posilovací gumy, Thera-Band aj.)
 • diagnostika a terapie svalů pánevního dna u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence
 • léčba vertebrogenních poruch a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • respirační fyzioterapie, dechová gymnastika
 • manuální lymfodrenáž (klasické sestavy manuální lymfodrenáže pro celé tělo a obličej, reflexní terapie plosky nohy se zaměřením na lymfatický systém, dechové cvičení pro podporu lymfatické cirkulace)
 • terapie skolióz a vadného držení těla  - Klappovo lezení, Bradielková metoda dle MUDr. A.Pedana, terapie dle Schrottové
 • relaxační a psychorelaxační techniky - jógové relaxace, Schultzův autogenní trénink, práce s tělesným schématem aj.
 • taping (funkční i sportovní)
 • další speciální terapeutické metody a techniky

Průběh individuální terapie

S ohledem k občasným rozpakům klientů na prvním sezení, vyplývajících z neznalosti toho, co se bude dál dít, bych Vás chtěla předem seznámit s tím, jak vypadá čas, který spolu strávíme, abyste věděli, co můžete čekat.

První sezení obvykle začíná rozhovorem (anamnézou), vedeným s ohledem k aktuálnímu problému. Následuje komplexní kineziologické vyšetření (vyšetření stoje, chůze, pohybových stereotypů  - pohledem), vyšetření palpační - dotykem (zhodnocení reflexních zmen na kůži, podkoží, fasciích, napětí svalů atd.), vyšetření kloubní vůle a další speciální testy volené s ohledem k aktuální situaci. O zjištění z vyšetření jste průběžně informováni a po vyšetření je Vám také vysvětlen cíl zvolené terapie i vybrané techniky, abyste věděli, proč jednotlivé úkony děláme.   Samotná terapie se skládá z části pasivní  - přípravné (úvolnění měkkých tkání, kloubních blokád a další techniky nevyžadující aktivitu ze strany pacienta) a časti aktivní - vlastního cvičení a technik vyžadujících Vaši aktivní spolupráci. Tyto dvě části mohou být v celkovém čase terapie zastoupeny v různém poměru, někdy může pasivní nebo aktivní složka zcela převážit. Po terapii následuje krátké vyšetření skládající se z jednoho nebo několika funkčních testů, sloužící ke zhodnocení efektu terapie. Obvykle dostanete jeden nebo několik cviků na doma.

Vyšetření i terapie probíhá ve spodním prádle.

Další terapie už probíhají s kratším funkčním vyšetřením před a po terapii.

              


Kontakt

Mgr. Martina Vrbová

Provoz v současné době přerušen - viz aktuality

registrovaná fyzioterapeutka

samostatný přístavek hotelu Centrál
Masarykova 300/1
Klatovy
33901


+420724313453
(pokud pracuji, telefony nezvedám, ale volám zpátky během dne)