Pohybová léčba u některých druhů močové inkontinence

Trápí Vás únik moči? Objevil se tento problém po porodu, nebo postupně, s přibývajícím věkem? V některých případech není potřeba zůstat odkázaná/odkázaný na inkontinenční pomůcky (vložky) či dokonce operaci. Často lze tento stav efektivně zlepšit pohybovou léčbou a vhodnými režimovými opatřeními.

Co je inkontinence?

Pod pojmem inkontinence je v tomto textu rozuměna porucha udržení moči (kromě inkontinence moči existuje ještě inkontinence stolice). Inkontinence je stav, kdy člověk není schopen sám vědomě ovládat vyprazdňování močového měchýře. Pokud tento zpočátku nenápadný problém není řešen včas, může mít významný vliv na kvalitu života. Porucha udržení moči představuje závažný zdravotní problém, který s sebou nese i řadu psychických a sociálních komplikací. Strach vyplývající z nekontrolovaného úniku moči bývá příčinou "sociální izolace". Ženy se často vyhýbají sportovním aktivitám a návštěvám společenských akcí. V souvislosti s inkontinencí je popisován i vyšší výskyt depresivních stavů.

Kdo inkontinencí nejčastěji trpí a jak často se vyskytuje?

Inkontinence především postihuje ženy okolo 45 let. Stále častěji se ale objevuje v nižších věkových skupinách. Může také souviset s porodním traumatem pánve. Inkontinencí však trpí také muži a děti. Odhadem je takto v ČR postiženo asi půl milionu pacientů. Zdaleka ne všichni ale vyhledají odbornou pomoc.

Jaké jsou příčiny vzniku inkontinence?

Většina případů nekontrolovaného úniku moči z močového měchýře vzniká následkem poruchy "uzávěrového aparátu" močového měchýře včetně oslabení svalů pánevního dna a močové trubice. K tomu dochází zpravidla v důsledku těžkých a opakujících se porodů. Příčinou může být i dlouhodobá tělesná námaha. Inkontinence se také může objevit při onemocněních jako např. astma, chronická zácpa nebo výhřez meziobratlových plotének. Často také trápí muže po operacích prostaty. Problémy s vyprazdňováním močového měchýře se dostavují při některých onemocněních mozku a míchy nebo po úrazech míchy. Na vzniku inkontinence se podílí také obezita.

Jaké jsou stupně stresové inkontinence?

(dle Ingelmanna-Sundberga):

 1. stupeň: unikání moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí, zvedání těžkých předmětu apod., tedy jen v situacích spojených s náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku
 2. stupeň: moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem nitrobřišního tlaku - při běhu, chůzi, chůzi po schodech a při lehčí fyzické práci
 3. stupeň: k úniku moči dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku a při pomalé chůzi nebo v klidu ve vzpřímené poloze, moč odtéka prakticky permanentně

!!! Pokud máte problém s únikem moči, neotálejte s jeho řešením, první dva stupně stresové inkontinence je možné celkem úspěšně řešit konzervativními přístupy, u 3. stupně je léčba komplikovanější a operační léčba často nevyhnutelná

 Jak postupovat při zjištění úniku moči?

 Jakmile zjistíte problémy s unikem moči, je nutné co nejdříve vyhledat lékaře (gynekologa, urologa). Porucha udržení moči může být jedním z prvních projevů vážného onemocnění, které je potřeba řešit prvotně. Mohou to být například infekce močových cest, nádorové onemocnění močových cest, cukrovka nebo některé z neurologických onemocnění. Po léčbě těchto stavů může dojít k vymizení nebo částečnému zlepšení poruchy udržení moči. Včasná návštěva u lékaře stanovení příčiny obtíží tak umožní zahájit odpovídající léčbu.

Možnosti léčby stresové inkontinece

1. Konzervativní léčba
 • režimová opatření
 • pohybová léčba (Kegelova matoda nácviku stahu svalů pánevního dna, cvičení se zaměřením na oblast svalů pánevního dna, cvičení s vlivem na celkové držení těla)
 • farmakoterapie
 • fyzikální terapie (elektrostimulace, elektrogymnastika...)
 • pomůcky pro anatomickou podporu
 • absorpční pomůcky
2. Operační léčba

 

Režimová opatření

U režimových opatření se jedná zejména o úpravu pitného režimu a omezení situací zvyšujících tlak v břišní dutině.

Pitný režim: Pacienti trpící únikem moči často omezují příjem tekutin, ve snaze únik moči zmírnit. Tím ale zhoršují celkový stav organismu. Nedostatečný příjem tekutin ohrožuje mimo jiné nemocné častějším výskytem infekcí dolních močových cest a to následně prohlubuje stávající problémy s udržením moči. Příjem tekutin by měl být mezi 2-3l denně s vyloučením močopudných nápojů (káva, černý a zelený čaj, alkoholické nápoje).

Situace zvyšující tlak v břišní dutině

Jedná se zejména o zadržování močení, dotlačování při močení, zvedání těžkých břemen, dlouhodobý kašel, nevhodné sportovní aktivity, dlouhodobá zácpa (v žádném případě neřešit dlouhodobým užíváním projímadel, ale funkčním nácvikem defekačního reflexu, změnou stravovacích návyků a pitného režimu, dostatečným pohybem, dechovou terapií a masážemi břicha!)

Pohybová terapie

Než začnete cvičit je vhodné:

 • poradit se s lékařem a absolvovat jím doporučená vyšetření
 • podstoupit odborné cílené funkční fyzioterapeutické vyšetření a sestavit co nejvhodnější způsob posilování dle individuálního stavu (nespoléhat se na obecné brožury a seznamy cviků)

Pokud se Vás tato problematika týká kompletní a široké informace k ní najdete na

https://www.inco-forum.cz/

 

 

 

 


Kontakt

Mgr. Martina Vrbová

Provoz v současné době přerušen - viz aktuality

registrovaná fyzioterapeutka

samostatný přístavek hotelu Centrál
Masarykova 300/1
Klatovy
33901


+420724313453
(pokud pracuji, telefony nezvedám, ale volám zpátky během dne)